ถมทอง http://sati.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-11-2013&group=24&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-11-2013&group=24&gblog=17 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๑๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-11-2013&group=24&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-11-2013&group=24&gblog=17 Sat, 02 Nov 2013 16:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-10-2013&group=24&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-10-2013&group=24&gblog=16 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๑๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-10-2013&group=24&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-10-2013&group=24&gblog=16 Sat, 12 Oct 2013 11:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-08-2013&group=24&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-08-2013&group=24&gblog=15 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๑๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-08-2013&group=24&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-08-2013&group=24&gblog=15 Sat, 24 Aug 2013 12:05:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-08-2013&group=24&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-08-2013&group=24&gblog=14 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๑๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-08-2013&group=24&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-08-2013&group=24&gblog=14 Fri, 09 Aug 2013 16:05:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=03-08-2013&group=24&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=03-08-2013&group=24&gblog=13 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๑๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=03-08-2013&group=24&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=03-08-2013&group=24&gblog=13 Sat, 03 Aug 2013 16:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-07-2013&group=24&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-07-2013&group=24&gblog=12 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-07-2013&group=24&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-07-2013&group=24&gblog=12 Sat, 27 Jul 2013 18:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-07-2013&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-07-2013&group=24&gblog=11 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-07-2013&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-07-2013&group=24&gblog=11 Wed, 10 Jul 2013 15:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=01-07-2013&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=01-07-2013&group=24&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=01-07-2013&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=01-07-2013&group=24&gblog=10 Mon, 01 Jul 2013 8:26:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-06-2012&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-06-2012&group=22&gblog=16 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๔๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-06-2012&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-06-2012&group=22&gblog=16 Sat, 02 Jun 2012 10:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-05-2012&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-05-2012&group=22&gblog=15 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๔๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-05-2012&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-05-2012&group=22&gblog=15 Fri, 11 May 2012 19:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2012&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2012&group=22&gblog=14 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๔๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2012&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2012&group=22&gblog=14 Tue, 17 Apr 2012 17:44:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-03-2012&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-03-2012&group=22&gblog=13 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-03-2012&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-03-2012&group=22&gblog=13 Fri, 30 Mar 2012 14:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-03-2012&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-03-2012&group=22&gblog=12 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-03-2012&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-03-2012&group=22&gblog=12 Fri, 09 Mar 2012 11:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-11-2011&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-11-2011&group=22&gblog=11 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-11-2011&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-11-2011&group=22&gblog=11 Thu, 24 Nov 2011 11:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-10-2011&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-10-2011&group=22&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-10-2011&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-10-2011&group=22&gblog=10 Thu, 13 Oct 2011 20:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2013&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2013&group=21&gblog=19 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] แผ่เมตตาข้ามทวีปช่วยแม่-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2013&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2013&group=21&gblog=19 Tue, 14 May 2013 15:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-04-2013&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-04-2013&group=21&gblog=18 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] ยิ่งให้ยิ่งได้-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-04-2013&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-04-2013&group=21&gblog=18 Thu, 11 Apr 2013 16:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-03-2013&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-03-2013&group=21&gblog=17 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] อานิสงส์พุทธคุณ-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-03-2013&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-03-2013&group=21&gblog=17 Mon, 11 Mar 2013 14:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-06-2012&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-06-2012&group=21&gblog=16 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] พุทธวิธีเตรียมตัวตาย-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-06-2012&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-06-2012&group=21&gblog=16 Sun, 17 Jun 2012 17:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=26-03-2012&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=26-03-2012&group=21&gblog=15 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] แนะนำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=26-03-2012&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=26-03-2012&group=21&gblog=15 Mon, 26 Mar 2012 12:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-09-2011&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-09-2011&group=21&gblog=14 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] สมาธิเพื่อการศึกษาเด็ก-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-09-2011&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-09-2011&group=21&gblog=14 Fri, 16 Sep 2011 19:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-09-2011&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-09-2011&group=21&gblog=13 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี ๒-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-09-2011&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-09-2011&group=21&gblog=13 Wed, 07 Sep 2011 20:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=26-08-2011&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=26-08-2011&group=21&gblog=12 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี ๑-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=26-08-2011&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=26-08-2011&group=21&gblog=12 Fri, 26 Aug 2011 10:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-08-2011&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-08-2011&group=21&gblog=11 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] รายการคนไทยตัวอย่าง-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-08-2011&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-08-2011&group=21&gblog=11 Sun, 14 Aug 2011 12:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-08-2011&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-08-2011&group=21&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] สามเณรช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-08-2011&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-08-2011&group=21&gblog=10 Thu, 11 Aug 2011 19:21:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-10-2013&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-10-2013&group=18&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] พิธีถวายผ้าป่า ๒๐๐ กองของหลวงพ่อจรัญ ๑๔ ต.ค. ๕๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-10-2013&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-10-2013&group=18&gblog=10 Tue, 15 Oct 2013 9:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-10-2012&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-10-2012&group=16&gblog=19 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[บรรยากาศวันงาน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-10-2012&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-10-2012&group=16&gblog=19 Sun, 28 Oct 2012 22:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-10-2012&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-10-2012&group=16&gblog=18 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[วันครบรอบวันประสบอุบัติเหตุของหลวงพ่อจรัญ ๒๕๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-10-2012&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-10-2012&group=16&gblog=18 Mon, 15 Oct 2012 16:45:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-08-2012&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-08-2012&group=16&gblog=17 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๘๔ ปี หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-08-2012&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-08-2012&group=16&gblog=17 Sat, 18 Aug 2012 9:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-04-2012&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-04-2012&group=16&gblog=16 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบหลวงพ่อจรัญ ๙ เมษายน ๒๕๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-04-2012&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-04-2012&group=16&gblog=16 Thu, 12 Apr 2012 13:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-12-2011&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-12-2011&group=16&gblog=15 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปวัดอัมพวัน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-12-2011&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-12-2011&group=16&gblog=15 Sun, 18 Dec 2011 19:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-08-2011&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-08-2011&group=16&gblog=14 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ วัดอัมพวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-08-2011&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-08-2011&group=16&gblog=14 Sat, 20 Aug 2011 13:57:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2011&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2011&group=16&gblog=13 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[วันกตัญญู ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2011&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2011&group=16&gblog=13 Sun, 17 Apr 2011 19:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-02-2011&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-02-2011&group=16&gblog=12 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกไปปฏิบัติธรรม ครั้งที่. ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-02-2011&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-02-2011&group=16&gblog=12 Thu, 24 Feb 2011 19:50:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-02-2011&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-02-2011&group=16&gblog=11 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบหลวงพ่อจรัญ [ก่อน]วันตรุษจีน ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-02-2011&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-02-2011&group=16&gblog=11 Fri, 04 Feb 2011 0:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-01-2011&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-01-2011&group=16&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ รับพรปีใหม่ ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-01-2011&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-01-2011&group=16&gblog=10 Wed, 05 Jan 2011 14:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=19-07-2012&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=19-07-2012&group=15&gblog=15 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมะจากต้นไม้ วัดอัมพวัน [๖]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=19-07-2012&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=19-07-2012&group=15&gblog=15 Thu, 19 Jul 2012 16:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-06-2012&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-06-2012&group=15&gblog=14 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมะจากต้นไม้ วัดอัมพวัน [๕]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-06-2012&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-06-2012&group=15&gblog=14 Sat, 09 Jun 2012 8:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-05-2012&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-05-2012&group=15&gblog=13 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมะจากต้นไม้ วัดอัมพวัน [๔]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-05-2012&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-05-2012&group=15&gblog=13 Sun, 06 May 2012 20:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-04-2012&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-04-2012&group=15&gblog=12 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมะจากต้นไม้ วัดอัมพวัน [๓]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-04-2012&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-04-2012&group=15&gblog=12 Sun, 29 Apr 2012 19:33:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-02-2012&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-02-2012&group=15&gblog=11 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมะจากต้นไม้ วัดอัมพวัน [๒]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-02-2012&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-02-2012&group=15&gblog=11 Fri, 24 Feb 2012 12:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-02-2012&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-02-2012&group=15&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมะจากต้นไม้ วัดอัมพวัน [๑]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-02-2012&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-02-2012&group=15&gblog=10 Sun, 12 Feb 2012 11:38:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-10-2009&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-10-2009&group=8&gblog=19 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[พิธีถวายผ้าป่าของ หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-10-2009&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-10-2009&group=8&gblog=19 Wed, 14 Oct 2009 12:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-10-2009&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-10-2009&group=8&gblog=17 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[งานทอดกฐิน-ผ้าป่า ๒๕๕๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-10-2009&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-10-2009&group=8&gblog=17 Mon, 12 Oct 2009 11:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-08-2009&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-08-2009&group=8&gblog=16 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พระธรรมสิงหบุราจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-08-2009&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-08-2009&group=8&gblog=16 Mon, 17 Aug 2009 14:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-08-2009&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-08-2009&group=8&gblog=15 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรม ๒-๗ สิงหาคม ๒๕๕๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-08-2009&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-08-2009&group=8&gblog=15 Sat, 08 Aug 2009 22:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-04-2009&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-04-2009&group=8&gblog=14 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[วันกตัญญู ๒๕๕๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-04-2009&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-04-2009&group=8&gblog=14 Wed, 15 Apr 2009 17:54:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-01-2009&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-01-2009&group=8&gblog=13 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-01-2009&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-01-2009&group=8&gblog=13 Sun, 04 Jan 2009 23:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-10-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-10-2008&group=8&gblog=12 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[งานทอดกฐิน ๒๕๕๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-10-2008&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-10-2008&group=8&gblog=12 Mon, 20 Oct 2008 20:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2008&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2008&group=8&gblog=11 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการ"ช่วยคิดช่วยทำ" ช่อง ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2008&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2008&group=8&gblog=11 Mon, 23 Jun 2008 12:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-05-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-05-2008&group=8&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[นอกวัด] รูปถ่าย(เก่า) หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-05-2008&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-05-2008&group=8&gblog=10 Wed, 07 May 2008 18:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=15 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ ท้ายเล่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=15 Sun, 14 May 2006 14:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=14 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๑๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=14 Sun, 14 May 2006 17:17:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=13 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๑๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=13 Sun, 14 May 2006 17:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=12 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=12 Sun, 14 May 2006 17:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=11 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=11 Sun, 14 May 2006 17:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=10 Sun, 14 May 2006 16:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=13 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๕(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=13 Sun, 14 May 2006 15:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=12 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๕(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=12 Sun, 14 May 2006 4:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=11 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๔(๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=11 Sun, 14 May 2006 5:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=10 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๔(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=10 Sun, 14 May 2006 5:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=22-06-2013&group=24&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=22-06-2013&group=24&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=22-06-2013&group=24&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=22-06-2013&group=24&gblog=9 Sat, 22 Jun 2013 8:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-06-2013&group=24&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-06-2013&group=24&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-06-2013&group=24&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-06-2013&group=24&gblog=8 Sun, 16 Jun 2013 8:17:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-06-2013&group=24&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-06-2013&group=24&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-06-2013&group=24&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-06-2013&group=24&gblog=7 Fri, 07 Jun 2013 8:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-05-2013&group=24&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-05-2013&group=24&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-05-2013&group=24&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-05-2013&group=24&gblog=5 Thu, 30 May 2013 8:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-05-2013&group=24&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-05-2013&group=24&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-05-2013&group=24&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-05-2013&group=24&gblog=4 Tue, 21 May 2013 8:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-05-2013&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-05-2013&group=24&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-05-2013&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=11-05-2013&group=24&gblog=3 Sat, 11 May 2013 12:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-04-2013&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-04-2013&group=24&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-สอนกรรมฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-04-2013&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-04-2013&group=24&gblog=2 Sat, 06 Apr 2013 9:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-03-2013&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-03-2013&group=24&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-การเจริญกรรมฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-03-2013&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-03-2013&group=24&gblog=1 Sat, 23 Mar 2013 9:21:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=19-09-2013&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=19-09-2013&group=23&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ :: ๘๕ ปี หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=19-09-2013&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=19-09-2013&group=23&gblog=5 Thu, 19 Sep 2013 8:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2013&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2013&group=23&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ :: มุทิตาจิตแด่หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2013&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2013&group=23&gblog=4 Sun, 23 Jun 2013 17:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-05-2013&group=23&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-05-2013&group=23&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ :: วันกตัญญู (ตอนที่ ๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-05-2013&group=23&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-05-2013&group=23&gblog=3 Tue, 07 May 2013 16:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-05-2013&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-05-2013&group=23&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ :: วันกตัญญู (ตอนที่ ๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-05-2013&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-05-2013&group=23&gblog=2 Mon, 06 May 2013 16:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-02-2013&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-02-2013&group=23&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ :: วันทำบุญแผ่นดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-02-2013&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-02-2013&group=23&gblog=1 Mon, 04 Feb 2013 12:27:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-09-2011&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-09-2011&group=22&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-09-2011&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-09-2011&group=22&gblog=9 Tue, 13 Sep 2011 12:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-08-2011&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-08-2011&group=22&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-08-2011&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-08-2011&group=22&gblog=8 Sun, 28 Aug 2011 18:47:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-08-2011&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-08-2011&group=22&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-08-2011&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-08-2011&group=22&gblog=7 Wed, 24 Aug 2011 16:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-08-2011&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-08-2011&group=22&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-08-2011&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-08-2011&group=22&gblog=6 Fri, 12 Aug 2011 16:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-08-2011&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-08-2011&group=22&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๓๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-08-2011&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-08-2011&group=22&gblog=5 Wed, 10 Aug 2011 15:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-08-2011&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-08-2011&group=22&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๒๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-08-2011&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=07-08-2011&group=22&gblog=4 Sun, 07 Aug 2011 16:05:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=03-08-2011&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=03-08-2011&group=22&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ธรรมเทศนา พ.ศ.๒๕๒๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=03-08-2011&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=03-08-2011&group=22&gblog=3 Wed, 03 Aug 2011 21:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=31-07-2011&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=31-07-2011&group=22&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญ-ประสบการณ์ฝึกสมาธิหลายสำนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=31-07-2011&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=31-07-2011&group=22&gblog=2 Sun, 31 Jul 2011 15:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=22&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิปเสียง] แม่กาหลง วัดอัมพวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=22&gblog=1 Tue, 12 Jul 2011 14:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-08-2011&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-08-2011&group=21&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] หลวงพ่อจรัญไขปัญหาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-08-2011&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-08-2011&group=21&gblog=9 Tue, 09 Aug 2011 13:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-08-2011&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-08-2011&group=21&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-08-2011&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-08-2011&group=21&gblog=8 Fri, 05 Aug 2011 15:20:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-08-2011&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-08-2011&group=21&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] รายการช่วยคิดช่วยทำ-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-08-2011&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-08-2011&group=21&gblog=7 Tue, 02 Aug 2011 16:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-07-2011&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-07-2011&group=21&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-07-2011&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=28-07-2011&group=21&gblog=6 Thu, 28 Jul 2011 16:55:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-07-2011&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-07-2011&group=21&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] บาป-บุญ มีจริงหรือ?-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-07-2011&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-07-2011&group=21&gblog=5 Thu, 21 Jul 2011 14:02:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-07-2011&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-07-2011&group=21&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] ทำงานอย่างไรไม่ให้เครียด-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-07-2011&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-07-2011&group=21&gblog=4 Mon, 18 Jul 2011 18:36:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-07-2011&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-07-2011&group=21&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] กรรมฐานทำให้ชีวิตรุ่งเรือง-หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-07-2011&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-07-2011&group=21&gblog=3 Wed, 13 Jul 2011 21:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=21&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] กฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ ภาค ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=21&gblog=2 Tue, 12 Jul 2011 21:11:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=21&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] กฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-07-2011&group=21&gblog=1 Tue, 12 Jul 2011 21:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-05-2012&group=20&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-05-2012&group=20&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิปเสียง] มหาเมตตาใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-05-2012&group=20&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-05-2012&group=20&gblog=8 Sun, 27 May 2012 8:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-03-2012&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-03-2012&group=20&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิปเสียง] พุทธมนต์และพุทธคุณ ๑๐๘ - หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-03-2012&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-03-2012&group=20&gblog=7 Wed, 21 Mar 2012 11:25:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-07-2011&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-07-2011&group=20&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิปเสียง] ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-07-2011&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-07-2011&group=20&gblog=6 Fri, 15 Jul 2011 19:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-07-2011&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-07-2011&group=20&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] ทำวัตรเย็นแปล - แม่ชีสำราญ วัดอัมพวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-07-2011&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=09-07-2011&group=20&gblog=5 Sat, 09 Jul 2011 15:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-07-2011&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-07-2011&group=20&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] ทำวัตรเช้าแปล - แม่ชีสำราญ วัดอัมพวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-07-2011&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-07-2011&group=20&gblog=4 Wed, 06 Jul 2011 15:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-07-2011&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-07-2011&group=20&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิปเสียง] ทำวัตรเย็น - หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-07-2011&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=04-07-2011&group=20&gblog=3 Mon, 04 Jul 2011 13:42:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-06-2011&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-06-2011&group=20&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิปเสียง] ทำวัตรเช้า - หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-06-2011&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-06-2011&group=20&gblog=2 Wed, 29 Jun 2011 13:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2011&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2011&group=20&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] พาหุงมหากา นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2011&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-06-2011&group=20&gblog=1 Thu, 23 Jun 2011 14:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-05-2012&group=19&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-05-2012&group=19&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หอมไทยแท้ "กระดังงาสงขลา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-05-2012&group=19&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-05-2012&group=19&gblog=8 Thu, 17 May 2012 12:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-04-2012&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-04-2012&group=19&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทยเรียก "สายรุ้ง" จีนว่า "กุ้งแดง" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-04-2012&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-04-2012&group=19&gblog=7 Mon, 23 Apr 2012 18:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=22-01-2012&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=22-01-2012&group=19&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA["กระดาษ"ลอย"เฟื่องฟ้า"ในวัน"ตรุษจีน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=22-01-2012&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=22-01-2012&group=19&gblog=6 Sun, 22 Jan 2012 10:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-12-2011&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-12-2011&group=19&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA["พุด" ร้อยมาลัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-12-2011&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-12-2011&group=19&gblog=5 Sat, 24 Dec 2011 16:39:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-05-2011&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-05-2011&group=19&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวฝรั่ง ฤา "บัวสวรรค์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-05-2011&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-05-2011&group=19&gblog=4 Fri, 27 May 2011 10:34:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-05-2011&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-05-2011&group=19&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA["ชวนชม" ชมชอบ ชวนมอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-05-2011&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-05-2011&group=19&gblog=3 Sat, 21 May 2011 16:31:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2011&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2011&group=19&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[มี "สาละ" ไม่ไร้สาระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2011&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2011&group=19&gblog=2 Sat, 14 May 2011 16:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-05-2011&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-05-2011&group=19&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้า"ลมแล้ง"เหลืองอร่าม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-05-2011&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-05-2011&group=19&gblog=1 Sun, 08 May 2011 13:08:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-08-2013&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-08-2013&group=18&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] มุทิตาสักการะ ๘๕ ปี หลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-08-2013&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-08-2013&group=18&gblog=9 Sat, 17 Aug 2013 18:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2013&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2013&group=18&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] วันกตัญญู ๒๕๕๖ กราบหลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2013&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2013&group=18&gblog=8 Tue, 16 Apr 2013 9:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-01-2013&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-01-2013&group=18&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] วันทำบุญแผ่นดิน ๑๔ ม.ค. ๕๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-01-2013&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-01-2013&group=18&gblog=7 Tue, 15 Jan 2013 11:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-12-2012&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-12-2012&group=18&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] งานทอดกฐินวัดอัมพวัน ๑๑ พ.ย. ๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-12-2012&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=24-12-2012&group=18&gblog=6 Mon, 24 Dec 2012 17:45:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-08-2012&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-08-2012&group=18&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] ๘๔ ปี หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-08-2012&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-08-2012&group=18&gblog=5 Sat, 18 Aug 2012 9:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-04-2012&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-04-2012&group=18&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] กราบหลวงพ่อจรัญ ๙ เมษายน ๒๕๕๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-04-2012&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-04-2012&group=18&gblog=4 Thu, 12 Apr 2012 13:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-12-2011&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-12-2011&group=18&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] ไปวัดอัมพวัน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-12-2011&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-12-2011&group=18&gblog=3 Fri, 16 Dec 2011 16:48:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-04-2011&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-04-2011&group=18&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[[คลิป] กราบหลวงพ่อจรัญ วันกตัญญู ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-04-2011&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=18-04-2011&group=18&gblog=2 Mon, 18 Apr 2011 13:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-11-2010&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-11-2010&group=18&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อจรัญ ๒๐ พ.ย. ๕๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-11-2010&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-11-2010&group=18&gblog=1 Sat, 20 Nov 2010 12:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-07-2011&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-07-2011&group=17&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-07-2011&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-07-2011&group=17&gblog=8 Wed, 27 Jul 2011 17:14:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=25-03-2011&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=25-03-2011&group=17&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนักวิปัสสนากรรมฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=25-03-2011&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=25-03-2011&group=17&gblog=7 Fri, 25 Mar 2011 19:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-01-2011&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-01-2011&group=17&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[เขตพุทธาวาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-01-2011&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-01-2011&group=17&gblog=6 Sun, 23 Jan 2011 21:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-01-2011&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-01-2011&group=17&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[เขตสังฆาวาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-01-2011&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-01-2011&group=17&gblog=5 Sat, 15 Jan 2011 23:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-12-2010&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-12-2010&group=17&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หอประชุมภาวนา กรศรีทิพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-12-2010&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-12-2010&group=17&gblog=4 Mon, 13 Dec 2010 22:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-12-2010&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-12-2010&group=17&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลาสุธรรมภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-12-2010&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-12-2010&group=17&gblog=3 Mon, 06 Dec 2010 14:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-11-2010&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-11-2010&group=17&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[กุฏิหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-11-2010&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=30-11-2010&group=17&gblog=2 Tue, 30 Nov 2010 0:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-11-2010&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-11-2010&group=17&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-11-2010&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-11-2010&group=17&gblog=1 Sun, 14 Nov 2010 21:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-01-2011&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-01-2011&group=16&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[พรปีใหม่ ๒๕๕๔ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-01-2011&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=02-01-2011&group=16&gblog=9 Sun, 02 Jan 2011 21:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-12-2010&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-12-2010&group=16&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[กำหนดการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-12-2010&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-12-2010&group=16&gblog=8 Fri, 17 Dec 2010 21:15:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-11-2010&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-11-2010&group=16&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๐ พ.ย. ๕๓ : กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-11-2010&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=23-11-2010&group=16&gblog=7 Tue, 23 Nov 2010 22:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-11-2010&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-11-2010&group=16&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[งานทอดกฐิน-ผ้าป่า วัดอัมพวัน ๒๕๕๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-11-2010&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-11-2010&group=16&gblog=6 Mon, 08 Nov 2010 15:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-08-2010&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-08-2010&group=16&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๘๒ ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-08-2010&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-08-2010&group=16&gblog=5 Sun, 15 Aug 2010 23:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2010&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2010&group=16&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๕ เมษายน ๒๕๕๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2010&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=17-04-2010&group=16&gblog=4 Sat, 17 Apr 2010 13:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-02-2010&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-02-2010&group=16&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[พิธีสมโภชน์มหาธาตุเจดีย์พระธรรมสิงหบุราจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-02-2010&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=27-02-2010&group=16&gblog=3 Sat, 27 Feb 2010 22:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-02-2010&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-02-2010&group=16&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงที่มาจากข้างใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-02-2010&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=08-02-2010&group=16&gblog=2 Mon, 08 Feb 2010 13:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-02-2010&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-02-2010&group=16&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นปีชวนไปกราบหลวงพ่อจรัญกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-02-2010&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-02-2010&group=16&gblog=1 Sat, 06 Feb 2010 22:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-08-2010&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-08-2010&group=15&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[บทรำลึกพระคุณพ่อแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-08-2010&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=12-08-2010&group=15&gblog=9 Thu, 12 Aug 2010 17:14:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-04-2010&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-04-2010&group=15&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมโบราณ รวบรวมโดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-04-2010&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=05-04-2010&group=15&gblog=3 Mon, 05 Apr 2010 16:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-03-2010&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-03-2010&group=15&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะข้างถังขยะ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-03-2010&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-03-2010&group=15&gblog=2 Mon, 29 Mar 2010 12:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-03-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-03-2010&group=15&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะข้างถังขยะ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-03-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=20-03-2010&group=15&gblog=1 Sat, 20 Mar 2010 23:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2008&group=8&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[งานวันกตัญญู ๒๕๕๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2008&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2008&group=8&gblog=9 Wed, 16 Apr 2008 23:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-10-2007&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-10-2007&group=8&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[งานทอดกฐิน ๒๕๕๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-10-2007&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=29-10-2007&group=8&gblog=8 Mon, 29 Oct 2007 19:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-10-2007&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-10-2007&group=8&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[งานทอดผ้าป่า ๒๕๕๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-10-2007&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-10-2007&group=8&gblog=7 Tue, 16 Oct 2007 19:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2007&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2007&group=8&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญวันสงกรานต์ ๒๕๕๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2007&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-04-2007&group=8&gblog=6 Mon, 16 Apr 2007 22:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญวันสงกรานต์ ๒๕๔๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=5 Tue, 16 May 2006 12:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[รับพรปีใหม่ ๒๕๔๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=4 Tue, 16 May 2006 3:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎแห่งกรรมเล่ม ๑๙ ภาคธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=3 Tue, 16 May 2006 2:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[รับพรปีใหม่ ๒๕๔๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=16-05-2006&group=8&gblog=2 Tue, 16 May 2006 11:46:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=01-01-2007&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=01-01-2007&group=8&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดวันพรปีใหม่ ๒๕๕๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=01-01-2007&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=01-01-2007&group=8&gblog=1 Mon, 01 Jan 2007 19:53:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-06-2006&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-06-2006&group=7&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อ...ผู้มีแต่ให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-06-2006&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=10-06-2006&group=7&gblog=8 Sat, 10 Jun 2006 0:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-08-2006&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-08-2006&group=7&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-08-2006&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-08-2006&group=7&gblog=7 Sun, 06 Aug 2006 1:42:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-08-2006&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-08-2006&group=7&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-08-2006&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=06-08-2006&group=7&gblog=6 Sun, 06 Aug 2006 1:35:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-06-2006&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-06-2006&group=7&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[คนตายแล้ว ไปเกิดได้อย่างไร ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-06-2006&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-06-2006&group=7&gblog=5 Wed, 21 Jun 2006 23:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-06-2006&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-06-2006&group=7&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[คนตายแล้ว ไปเกิดได้อย่างไร ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-06-2006&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=21-06-2006&group=7&gblog=4 Wed, 21 Jun 2006 23:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎแห่งกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=3 Mon, 15 May 2006 11:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อาลัย...พระครูธีรวัฒน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=2 Mon, 15 May 2006 2:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำรับยาสมุนไพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=7&gblog=1 Mon, 15 May 2006 11:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=9 Sun, 14 May 2006 15:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=8 Sun, 14 May 2006 22:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=7 Sun, 14 May 2006 22:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=6 Sun, 14 May 2006 22:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=5 Sun, 14 May 2006 21:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=4 Sun, 14 May 2006 21:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=3 Sun, 14 May 2006 21:23:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๑(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=2 Sun, 14 May 2006 21:18:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความดีนี้แสนยาก ๑(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=6&gblog=1 Sun, 14 May 2006 15:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=9 Sun, 14 May 2006 16:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=8 Sun, 14 May 2006 16:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=7 Sun, 14 May 2006 16:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๓(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=6 Sun, 14 May 2006 16:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๓(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=5 Sun, 14 May 2006 16:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๒(๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=4 Sun, 14 May 2006 16:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๒(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=3 Sun, 14 May 2006 16:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๒(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=2 Sun, 14 May 2006 16:23:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ในกำมือ หมวด ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=5&gblog=1 Sun, 14 May 2006 14:47:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=9 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๔(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=9 Sun, 14 May 2006 5:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=8 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๓(๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=8 Sun, 14 May 2006 5:16:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=7 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๓(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=7 Sun, 14 May 2006 5:17:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=6 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๓(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=6 Sun, 14 May 2006 5:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๒(๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=5 Sun, 14 May 2006 5:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๒(๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=4 Sun, 14 May 2006 5:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๒(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=3 Sun, 14 May 2006 5:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๒(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=2 Sun, 14 May 2006 5:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมวด ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=14-05-2006&group=4&gblog=1 Sun, 14 May 2006 15:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=3 Sat, 13 May 2006 3:43:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อแนะนำการไปปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=2 Sat, 13 May 2006 23:08:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=3&gblog=1 Sat, 13 May 2006 3:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=5 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[การแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=5 Sat, 13 May 2006 3:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=4 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวดถวายพรพระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=4 Sat, 13 May 2006 3:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=3 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=3 Sat, 13 May 2006 3:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=2 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[มูลเหตุการค้นพบพระชัยมงคลคาถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=2&gblog=2 Sat, 13 May 2006 3:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=2&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญตามภาษาคนไม่มีเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=15-05-2006&group=2&gblog=1 Mon, 15 May 2006 3:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=1&gblog=1 http://sati.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sati&month=13-05-2006&group=1&gblog=1 Sat, 13 May 2006 3:20:16 +0700